Ferie zimowe rozpoczynają się od 16 stycznia do 29 stycznia 2017 r. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!

Szanowni Państwo!

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci, uczniów, wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, głębokim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

OSIĄGAMY SUKCESY STAWIAJĄC WYZWANIA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB NASZYCH UCZNIÓW

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam

Jesteśmy dla Twojego dziecka najlepsi!

SOSW oferuje następujące terapie i metody:


"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak